วันเสาร์ที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2553

หลวงปูทวดรุ่นต่างๆ

หลวงปู่ทวด วัดช้างให้ ปัตตานีข้อมูลประวัติ

เกิด -

บรรพชา อายุ 15 ปี

อุปสมบท ณ วัดสีมาเมือง นครศรีธรรมราช ฉายาว่า สามีราโมวัตถุมงคลที่ได้รับความนิยม

พระหลวงปู่ทวด แม้ไม่ได้ถูกสร้างขึ้นโดยหลวงปู่ทวด และหลวงปู่ทวดไม่ได้ปลุกเสกในความขลังศักดิ์สิทธิ์ของพระหลวงปู่ทวดนั้น คงไม่มีใครสามารถปฏิเสธได้ นับจากพระพิมพ์นี้ มีปฐมบทมาแต่ครั้งปี พ.ศ.2497 ได้มีการจัดสร้างขึ้นเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน ที่ได้รับความนิยมสูงสุดได้แก่ ที่ออกในนามวัดช้างให้ วัดทรายขาว วัดเมือง วัดพะโคะ เป็นต้น

ความเป็นอมตะในตำนานหลวงปู่ทวด พระหลวงปู่ทวด สิ่งที่ไม่อาจลืมเลือนควบคู่กับตำนานดังกล่าวนั้น นามที่จะเคียงคู่ตลอดไปคือ พระอาจารย์ทิม ธัมมธโร ท่านเป็นพระผู้สร้างตำนานความศักดิ์สิทธิ์แห่งวัดช้างให้ ที่คนส่วนใหญ่ยังระลึกถึงท่านเสมอในฐานะ ผู้ปิดทองหลังพระอย่างแท้จริงพุทธคุณที่เล่าสืบทอดกันมา

พุทธคุณในวัตถุมงคลของท่านเด่นทาง เมตตามหานิยม

รูปของ หลวงปู่ทวด วัดช้างให้

พระเนื้อชิน หลวงปู่ทวดพระพิมพ์หลังเตารีด ปี 2505 พิมพ์เล็ก

พระเนื้อชิน หลวงปู่ทวดพระพิมพ์หลังเตารีด ปี 2505 พิมพ์ใหญ่ A

พระเนื้อชิน หลวงปู่ทวดพระพิมพ์หลังเตารีด ปี 2505 พิมพ์ใหญ่ B


พระเนื้อชิน หลวงปู่ทวดพระพิมพ์หลังเตารีด ปี 2505 พิมพ์ใหญ่ C

พระเนื้อชิน หลวงปู่ทวดพระพิมพ์หลังเตารีด ปี 2505 พิมพ์ใหญ่ เนื้อเมฆพัตร

พระเนื้อชิน หลวงปู่ทวดพระพิมพ์หลังเตารีด ปี 2505 พิมพ์ใหญ่ ปั้มซ้ำ

พระเนื้อชิน หลวงปู่ทวดพระพิมพ์หลังเตารีด ปี 2505 พิมพ์กลาง ไม่ปั้มซ้ำ


พระเนื้อชิน หลวงปู่ทวดพระพิมพ์หลังเตารีด ปี 2505 พิมพ์กลาง ปั้มซ้ำ

พระเนื้อผง หลวงปู่ทวดพระเนื้อว่าน ปี2497 พิมพ์ใหญ่แจกกรรมการ

พระเนื้อผง หลวงปู่ทวดพระเนื้อว่าน ปี2497 พิมพ์ใหญ่ไหล่จุด C

พระเนื้อผง หลวงปู่ทวดพระเนื้อว่าน ปี2497 พิมพ์ใหญ่พิมพ์พระรอด


พระเนื้อผง หลวงปู่ทวดพระเนื้อว่าน ปี2497 พิมพ์ใหญ่พิมพ์พระรอดแจกกรรมการ

พระเนื้อผง หลวงปู่ทวดพระเนื้อว่าน ปี2497 พิมพ์ใหญ่พิมพ์ลึก B

พระเนื้อผง หลวงปู่ทวดพระเนื้อว่าน ปี2497 พิมพ์ใหญ่หัวมีขีด A

พระเนื้อผง หลวงปู่ทวดพระเนื้อว่าน ปี2497 พิมพ์กลางมีลูกตา


พระเนื้อผง หลวงปู่ทวดพระเนื้อว่าน ปี2497 พิมพ์ต้อใหญ่

พระเนื้อผง หลวงปู่ทวดพระเนื้อว่าน ปี2497 พิมพ์สี่เหลี่ยมหลังสทูป

พระเนื้อผง หลวงปู่ทวดรูปเหมือนเนื้อว่าน รุ่นลอยน้ำ

พระเนื้อผง หลวงปู่ทวดหลังหนังสือพิมพ์เล็ก ปี 2505


พระเนื้อชิน หลวงปู่ทวดหลังหนังสือพิมพ์เล็ก ปี 2505 มี ท.

พระเนื้อชิน หลวงปู่ทวดหลังหนังสือพิมพ์เล็ก ปี 2505 ว.จุด

พระเนื้อชิน หลวงปู่ทวดหลังหนังสือพิมพ์ใหญ่ ปี 2505 กะไหล่ทอง

พระเนื้อชิน หลวงปู่ทวดหลังหนังสือพิมพ์ใหญ่ ปี 2505 บล็อคเสาอากาศ


พระเนื้อชิน หลวงปู่ทวดหลังหนังสือพิมพ์ใหญ่ ปี 2505 บล็อคดวงเดือน

พระเหรียญ หลวงปู่ทวดเหรียญเลื่อนสมณศักดิ์ ปี 08 ทองแดง

พระเหรียญ หลวงปู่ทวดเหรียญเลื่อนสมณศักดิ์ ปี 08 อัลปาก้า

พระเหรียญ หลวงปู่ทวดเหรียญเสมารุ่น 3 พิมพ์นิยม


พระเหรียญ หลวงปู่ทวดเหรียญขี่คอใหญ่ เปียกทอง

พระเหรียญ หลวงปู่ทวดเหรียญขี่คอปี 2511

พระเหรียญ หลวงปู่ทวดเหรียญน้ำเต้า

พระเหรียญ หลวงปู่ทวดเหรียญรุ่น 2 พุทช้อย


พระเหรียญ หลวงปู่ทวดเหรียญรุ่น 3 เงินลงยา

พระเหรียญ หลวงปู่ทวดเหรียญรุ่นแรกกะไหล่เงิน

พระเหรียญ หลวงปู่ทวดเหรียญรูปไข่ รุ่ 3

พระเหรียญ หลวงปู่ทวดเหรียญรูปไข่ รุ่น 4


พระเหรียญ หลวงปู่ทวดเหรียญห้าเหลี่ยม แจกปีนัง ปี 08

พระเหรียญหล่อ หลวงปู่ทวดเหรียญสามเหลี่ยมหนังสือ 5 แถว

พระรูปหล่อ หลวงปู่ทวดรูปเหมือนเลขใต้ฐานปี 2505

พระรูปหล่อ หลวงปู่ทวดรูปเหมือนขนาบูชา ปี 2502


พระรูปหล่อ หลวงปู่ทวดรูปเหมือนบัวรอบ ปี 2508